Yhdistys

Tausta, tehtävä ja perusteet

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys perustettiin 8.1.1998 jatkamaan opetusministeriön vuosina 1991–1997 tekemää sotavainajien muiston vaalimistyötä.

Yhdistys toimii puolustusministeriön valtuuttamana (sopimus 31.12.2014) Suomen valtion ja Venäjän federaation välillä solmitun toisen maailmansodan seurauksena menehtyneiden sotilaiden muiston vaalimisesta tehdyn valtiosopimuksen käytännön toimien toteuttajana. Tehtävien hoitamiseksi ministeriö myöntää yhdistykselle vuosittaisen valtionavustuksen. 

Lue valtiosopimus täällä

Yhdistyksen perustajajäsenet ja varsinaiset jäsenet

Kaatuneiden Muistosäätiö sr.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Karjalan Liitto ry
Rintamanaisten Liitto ry (toiminta päättyi 2013)
Rintamaveteraaniliitto ry
Sotainvalidien veljesliitto ry
Sotavangit ry (toiminta päättyi 2005)
Sotilaspoikien Perinneliitto ry (jäsen vuoteen 2003)
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry
Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Kannattajajäsenet

Aliupseeriliitto ry
Päällystöliitto ry
Upseeriliitto ry

Yhdistyksellä on lisäksi yksityisiä henkilöitä kannattajajäseninä.

Yhdistyksen ohjaamaa etsintätyötä tekee (2021) noin 60 vapaaehtoista etsijää kahdeksassa etsintäryhmässä. Seuraavat kaksi etsintäryhmää ovat rekisteröityneet omiksi yhdistyksikseen:

Lapin Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry

Yhdistyksen hallitus 2022

Pertti Suominen
Puheenjohtaja
pertti.suominen@sotavainajat.net
050 355 7222

Timo Lehtonen
Suomen Sotaveteraaniliitto
Varapuheenjohtaja

Jari Kajavirta
Puolustusministeriö
Hallituksen jäsen

Heikki Karhu
Rintamaveteraaniliitto
Hallituksen jäsen

Martti Kuivala
Sotainvalidien Veljesliitto
Hallituksen jäsen

Sakari Martimo
Hallituksen jäsen

Tommi Sinko
Kaatuneitten Omaisten Liitto
Hallituksen jäsen

Markku Kiikka
Yhdistyksen asiamies
markku.kiikka@sotavainajat.net
040 921 3100

Yhdistyksen neuvottelukunta

Puheenjohtaja

Hannu Niskanen
Kenttäpiispa emeritus
hannukk.niskanen@gmail.com
045 809 2900

Jäsenet

Marjo Avela
Yksikönpäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pertti Hakanen
Toiminnanjohtaja
Karjalan Liitto ry

Päivi Happonen
Tutkimusjohtaja
Kansallisarkisto

Harri Kainulainen
Vakuutusneuvos
Turvallisuuden tukisäätiö       

Sami Mattila
Everstiluutnantti                        
Rajavartiolaitoksen esikunta

Kim Mattsson
Kenraalimajuri
Pääesikunta

Reijo Nikkilä
Dokumenttiohjaaja, tutkija

Johanna Pakola
Tietokirjailija                               
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry

Harri Palo
Maankäyttöpäällikkö
Kirkkohallitus

Jari Rantala
Lakimies                                        
Suomen ortodoksinen kirkko

Juhani Saari
Varatuomari
Sotainvalidien Veljesliitto ry

Esa Tarvainen
Puheenjohtaja
Kaatuneiden Muistosäätiö

Reino Toivio
Maisteri
Rintamaveteraaniliitto ry

Pirjo Tolvanen
Toiminnanjohtaja
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

Finn-Göran Wennström
Prikaatikenraali
Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa virikkeitä yhdistyksen toimintaan ja edistää siihen tarvittavan tuen saamista.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajat

Jaakko Numminen, ministeri                              13.3.2003
Pekka Pitkänen, hallitusneuvos                         27.3.2014

Yhdistyksen kunniajäsenet

Teuvo Alava, talousneuvos                                 27.3.2008
Pentti Lehtimäki, kenraaliluutnantti                31.3.2021

Toiminta

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Yhdistys huolehtii kentälle jääneiden sotilaiden jäänteiden etsinnästä ja siirtämisestä Suomeen sekä luovutetulla alueella olevien kenttähautausmaiden ja niille pystytettyjen muistomerkkien hoidosta. Lisäksi yhdistys vastaa entisen Neuvostoliiton alueelle sotavankeudessa kuolleiden suomalaisten kunniaksi pystytetyistä muistomerkeistä.

Yhdistys toimii yhteistyössä puolustusministeriön kanssa ja ottaa toiminnassaan huomioon kansainväliset sopimukset sekä puolustusministeriön vaalimistyölle vahvistamat periaatteet ja yhdistykselle luovuttaman aineiston.

Tutustu yhdistyksen toimintaan:

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2020

Julkaisut

Viime sodissamme noudatettua kaatuneitten huollon järjestelyä kuvataan teoksessa ”Tie ja sen raivaaja” (kaatuneitten huollon kehittyminen sotiemme 1939 – 1944 aikana), Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2002, ISBN 952-91-5512-3.

Sotavainajien muiston vaalimistyötä esittelee monipuolisesti kirja ”Sotavainajiamme rajan takaa” (Suomen sodissa 1939 – 45 kentälle jääneiden etsinnät ja muiston vaaliminen), Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004, ISBN 952-91-7168-4.

Yhdistyksen täyttäessä 15 vuotta julkaistiin sen siihenastisesta toiminnasta kertova julkaisu ”Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry 1998 – 2013, Painokurki, Helsinki 2013, ISBN 978-952-93-1883-4.

Tutustu julkaisuun (pdf)

Ajankohtaista

Egon Rosenthalin sotatie päätökseen

Helsingin juutalaisella hautausmaalla vietettiin 30.5. poikkeuksellista tilaisuutta. Sankarihautausmaan lepoon siunattiin ensimmäinen maastoetsinnöissä kentältä löytynyt Suomen juutalainen, Jalkaväkirykmentti 13:n III Pataljoonan

Lue lisää