He eivät jättäneet lippua, eivätkä
hylänneet laivaa, he lunastivat
valansa viimeistä sanaa…

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys vuodesta 1998

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa.

Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Organisaatio

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys perustettiin 8.1.1998 jatkamaan opetusministeriön vuosina 1991–1997 tekemää sotavainajien muiston vaalimistyötä.

Yhdistys toimii puolustusministeriön valtuuttamana (sopimus 31.12.2014) Suomen valtion ja Venäjän federaation välillä solmitun toisen maailmansodan seurauksena menehtyneiden sotilaiden muiston vaalimisesta tehdyn valtiosopimuksen käytännön toimien toteuttajana.

Ajankohtaista

Sankarivainajia saatettiin kotimatkalle

Viipurin Pietari-Paavalin kirkosta kotiutettiin 8. marraskuuta sotavuosien arvokasta perinnettä noudattaen maastoetsinnöissä löytyneiden 32:n isänmaamme vapauden puolesta kaatuneen sankarivainajan maalliset jääntee

Lue lisää

Jaakko Numminen in memoriam

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, ministeri Jaakko Numminen siunattiin viimeiselle matkalle Helsingissä Hietaniemen Vanhassa kappelissa 15.10. Opetusministeriön kansliapäällikkönä 1973-1994 toiminut Numminen

Lue lisää