He eivät jättäneet lippua, eivätkä
hylänneet laivaa, he lunastivat
valansa viimeistä sanaa…

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys vuodesta 1998

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa.

Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Organisaatio

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys perustettiin 8.1.1998 jatkamaan opetusministeriön vuosina 1991–1997 tekemää sotavainajien muiston vaalimistyötä.

Yhdistys toimii puolustusministeriön valtuuttamana (sopimus 31.12.2014) Suomen valtion ja Venäjän federaation välillä solmitun toisen maailmansodan seurauksena menehtyneiden sotilaiden muiston vaalimisesta tehdyn valtiosopimuksen käytännön toimien toteuttajana.

Ajankohtaista

Perinnetyön palkinto Pekka Moilaselle

Sallalainen vanhempi rajavartija evp. Pekka Moilanen palkittiin Kansallisena veteraanipäivänä Tammenlehvän Perinneliiton ja Kaatuneiden Muistosäätiön jakamalla veteraanien perinnetyön palkinnolla. Palkintoja myönnettiin

Lue lisää

Sotavainajamitali luovutettu

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen Sotavainajamitali luovutettiin keskiviikkona puolustusministeri Antti Kaikkoselle tunnustuksena ja kiitoksena hänen arvokkaasta osuudestaan sotavainajatyössä. Puolustusministeriö on valtionavustuksellaan yhdistyksen

Lue lisää