Sotavangit

Asbest

Jekaterinburgin kaupungista noin 100 km koilliseen sijaitsevalla nykyisellä kaivosalueella Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen paljastama muistomerkki sotavankileirissä no 84 menehtyneille suomalaisille sotilaille (1998)

Hatsina

Pietarin lähellä Hatsinan kaupungissa muistomerkki Leningradin kaupungin ja Leningradin alueen sotavankisairaaloissa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistoksi (Ari Laitila 1992)

Karaganda

Kazakstanin valtiossa, n. 40 km Karagandan kaupungista länteen, keskellä suola-aroa muistomerkki sotavankileirissä no 99 menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistoksi (1994)

Oranki

Gorkin alueella Nishnij Novgorodin lähellä muistomerkki sotavankileirissä no 74 menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistoksi (1995)

Tsherepovets

Vologdan alueella, Tsherepovetsin kaupungin hautausmaalla muistomerkki sotavankileirissä (ns. kokoamisleirissä) no 158 menehtyneille suomalaisille sotilaille. (Heikki Häiväoja, Kärsimyksen seppele, 1992)

Krasnogorsk

Moskovan alueella Krasnogorskissa Venäläisen Vojennye Memorialy -järjestön pystyttämä muistomerkki sotavankileirissä no 27 menehtyneille suomalaisille (1995)

Jegla

Novgorodin alueella lähellä Borovetsia Jeglan kylässä on Vojennye Memorialy pystyttänyt muistolaatan sodassa menehtyneen suomalaisen sotilaan muistoksi (1996)

Shibotovo

Novgorodin alueella lähellä Borovetsia, Shibotovon kylässä Vojennye Memorialyn pystyttämä muistolaatta sodassa menehtyneen suomalaisen sotilaan muistoksi (1996)

Hietaniemi

Sotavangit ry:n pystyttämä muistomerkki kaikkien sotavankeudessa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistoksi (Heikki Häiväoja 1986)

Hatteng

Sotavangit ry:n toimesta Norjassa Skibotnin lähellä Hattengin hautausmaalla paljastettu kahden suomalaisen Lapin sodan sotavankeudessa kuolleen sotilaan hautamuistomerkki (1992)

 

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net