Verkkoluento yhdistyksen toiminnasta

Sotien 1939–1945 Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys on yksi kahdestatoista tähän mennessä toimintansa aloittaneesta veteraanijärjestöjen piirien ja yhdistysten tuki- ja perinnetyötä jatkavista alueellisista perinneyhdistyksistä. Ne ovat ennen muuta oman maakuntansa veteraaniperinteen ja perinnetyön parhaita osaajia ja tiedon välittäjiä.

Nykytekniikan mahdollistamat verkkoluennot ovat tehokas viestinnän muoto, jolla helposti voidaan tavoittaa laajojakin katsoja- ja kuulijamääriä perinnetyön ääreen. Ne tarjoavat myös erinomaisen kanavan perinnetyön erityisalojen, kuten sotavainajatyön, tunnetuksi tekemiseen. Yhtenä esimerkkinä tästä on Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen toukokuun lopulla järjestämä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen perinnetyöstä kertova verkkoluento ”Sankarivainajia itärajan takaa”.

Katso verkkoluennon kuvat tästä.