Tervetuloa uusituille kotisivuille

Teknisistä syistä pitkään päivittämättä olleet Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kotisivut on avattu uudella alustalla.

Sivustolta löytyy perustietoa yhdistyksen toiminnasta. Kokonaan uutta ovat muun muassa tiedot kenttähautausmaihin jatkosodan aikana haudattujen löytöpaikat sekä Viipuriin ja Tuulokseen haudattujen nimiluettelot. Merkittävä lisäys on vuoden 1992 jälkeen löydettyjen ja tähän mennessä tunnistettujen 413 sankarivainajan luettelo.

Yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa sotavainaja-asioissa on osa yhdistyksen laajaa toimintakenttää. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa ylläpitää Suomessa olevien neuvostosotilaiden hautapaikkojen luetteloa, joka uutena osiona on liitetty sivustolle.

Toivomme, että uusittu sivusto omalta osaltaan palvelee yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita. Sankarivainajien muistoa kunnioittavalla työllämme jatkamme veteraanisukupolven arvokkaiden perinteiden ylläpitämistä ja vaalimista.