Sotavainajatyötä poikkeuksellisissa oloissa

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen toimintaa on parin viime vuoden aikana jouduttu poikkeuksellisella tavalla sopeuttamaan vallitseviin olosuhteisiin. Koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi Venäjälle suuntautuvia kentälle jääneiden etsintämatkoja, kenttähautausmaiden hoitomatkoja tai muistokäyntejä sotavankihautausmaille ei vuosina 2020 ja 2021 voitu tehdä.

Myönteistä kuitenkin oli, että Venäjän hallituksen erityisluvalla saatiin viime vuoden marraskuussa kotiutettua venäläisten etsijöiden Karjalan kannakselta ja Laatokan Karjalasta löytämät 94 suomalaisen sotilaan jäänteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeusgenetiikkatiimin työ näiden tutkimiseksi ja tunnistamiseksi on käynnissä. Jäänteiden mukana löytynyt suuri määrä tuntolevyjä lisää onnistumisten toiveita.

Myös aiempina vuosina tehtyjen löytöjen tutkiminen on jatkunut. Vuoden 2021 aikana saatettiin kotiseurakuntiinsa ja Lappeenrantaan haudattaviksi 18 tunnistettua sankarivainajaa. Tunnistettujen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 413.

Yhdistyksen muun toiminnan keskeisimpiä tuloksia vuonna 2021 olivat yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa kootun luovutetun alueen sankarihautausmaiden tiedoston internet-sivuston avaaminen talvisodan syttymispäivänä sekä yhdistyksen kotisivujen uusimistyön käynnistäminen. Uudistettu sivusto avattiin helmikuussa 2022.

Osana yhdistyksen tehtäviin kuuluvaa yhteistyötä venäläisosapuolen kanssa tehtiin neuvostosotilaiden hautapaikkojen etsintää Hangon saaristossa, Kuhmossa ja Suomussalmella. Venäjän suurlähetystöä avustettiin maastohaudasta siirrettyjen neuvostolentäjien uudelleen hautaamisessa Kouvolan Hirvelässä.

Vuosikokouksessa 31.3. katseet suunnattiin menneen kertaamisen lisäksi myös tulevaisuuteen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pertti Suominen. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Martti Kuivala, Timo Lehtonen, Tommi Sinko, Jari Kajavirta ja Sakari Martimo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Heikki Karhu.

Alkaneen vuoden toimintaa hahmotellessaan uusi hallitus on edelleen mittavien haasteiden edessä. Venäjän hallinnon asettamat koronapandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset ovat edelleen voimassa. Tämän lisäksi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet siihen, että etsintämatkoja itärajan taakse ei suurella todennäköisyydellä tänä vuonna tehdä.

Tärkeä työ kotimaassa kuitenkin jatkuu. Aiemmin kotiutettujen tunnistaminen jatkuu ja etsintämatkoja suunnataan omien Suomen puolella kentälle jääneiden kaatuneiden löytämiseksi.

Venäläinen etsijä Aleksandr Kajankin (oikealla) luovutti marraskuussa yhdistykselle Vuosalmelta löytämiensä kuuden suomalaisen sotilaan jäänteet. Löydöt otti vastaan puheenjohtaja Pertti Suominen. (Kuva Pentti Killström)