Sotavainajamitalit Punnuksen kaatuneiden löytäjille ja tutkijalle

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on myöntänyt yhdistyksen Sotavainajamitalit Jyrki Venemiehelle Kausalasta ja Jarkko Väänäselle Kotkasta tunnustuksena ja kiitoksena sotavainajien muiston vaalimiseksi tehdystä arvokkaasta työstä. Mitalit luovutettiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 31.3.2022.

Venemiehen ja Väänäsen tutkimus- ja etsintätyöllä oli keskeinen osuus siihen, että talvisodan taisteluissa 15.2.1940 Muolaan Punnuksessa kaatuneina kentälle jääneet kuusi Jalkaväkirykmentti 5:n sankarivainajaa löydettiin ja tunnistettiin. Työ oli vaativaa, sillä venäläiset olivat taisteluiden jälkeen haudanneet kaatuneet Punnuksen kansakoulun kaivoon. Kaivohauta paikallistettiin kesällä 2018 ja avattiin myöhemmin saman vuonna venäläisen etsintäryhmän avustamana.

Sotavainajamitalilla palkitut Jyrki Venemies (vas) ja Jarkko Väänänen (Kuva Tommi Sinko)

Kaikkien kuuden kaatuneen henkilöllisyys kyettiin varmistamaan dna-tutkimuksilla keväällä 2021 ja heidät haudattiin omien kotipaikkojensa sankarihautoihin Iitissä, Nivalassa ja Vehkalahdella.

Samalla kertaa Sotavainajamitali myönnettiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeusgenetiikkatiimissä työskentelevälle tutkija Eve Karviselle, joka viidentoista vuoden ajan on suurella ammattitaidolla tehnyt kentältä löydettyjen tunnistamiseen liittyviä dna-tutkimuksia.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen Sotavainajamitali otettiin käyttöön 2009. Etsintätyöhön osallistuneille mitali myönnetään soljen kera.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys vastaa Puolustusministeriön valtuuttamana kentälle jääneiden etsinnästä, kotiuttamisesta, tunnistamisesta ja hautaan saattamisesta. Vuoden 2021 loppuun mennessä noin 1500 suomalaisen sotilaan maalliset jäänteet on tuotu kotimaahan. Heistä 413 oli tuolloin luotettavasti tunnistettu.