Neljännesvuosisata sotavainajatyötä

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys perustettiin 8. tammikuuta 1998 jatkamaan kuusi vuotta aiemmin opetusministeriön johdolla alkanutta Suomen ja Venäjän väliseen valtiosopimukseen perustuvaa sotavainajatyötä. Yhdistyksen 25- vuotista taivalta juhlistettiin 31.3. kahvitilaisuudella, johon osallistui runsaat 80 aiempaa ja nykyistä sotavainajatyön tekijää ja tukijaa.

Yhdistyksen toimintakenttä valtiosopimuksen käytännön toimien toteuttajana on laaja ja vaativa. Etulinjan joukkona ovat kentällä etsintätyötä tekevät etsintäryhmät ja niiden noin 80 vapaaehtoisetsijää. Tulokset, noin 1 600 kotiutettua ja runsaat 400 kotipaikoilleen haudattaviksi saatettua tunnistettua sankarivainajaa, puhuvat puolestaan. Oman lukunsa yhdistyksen toiminnassa muodostavat itärajan takana olevat hautausmaat ja sotavankien muiston vaaliminen.

Puolustusministeriön kautta ohjautuva valtionhallinnon tuki on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeistä. Myös maanpuolustus- ja perinnetyötä arvostavien säätiöiden tuki on merkittävää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeusgeneetikkojen ammattitaito puolestaan on vaikeissakin tapauksissa mahdollistanut kaatuneiden tunnistamisen.

Juhlatilaisuudessa oli mahdollisuus erikseen kiittää ja muistaa neljää henkilö, joille yhdistyksen hallitus oli myöntänyt Sotavainajamitalin. Tunnustuksena ja kiitoksena arvokkaasta osuudestaan sotavainajien muiston vaalimistyössä mitalin saivat kirjanpitäjä Tommi Kanto, toiminnanjohtaja Heikki Karhu, toimittaja Arja Paananen ja tilintarkastaja Hannu Riippi.

Lue puheenjohtaja Pertti Suomisen tervehdyspuhe tästä.

Sotavainajamitalilla palkitut Tommi Kanto (vas), Heikki Karhu, Arja Paananen ja Hannu Riippi sekä puheenjohtaja Pertti Suominen (Kuva Marju Hulttinen)
Vapaaehtoisetsijät Matti Kurki (vas) ja Frans Franzen Karjalan Valli-ryhmän venäläisetsijä Vjatseslav Skokovin seurassa (Kuva Marju Hulttinen)
Vapaaehtoisetsijät Tuomo Hynnä (vas), Timo Keijonen ja Jarkko Inkilä keskustelevat etsinnöistä ja tunnistamisesta THL:n Jukka Palon kanssa (Kuva Marju Hulttinen)
Karjalan Liiton liittovaltuuston puheenjohtaja Martti Talja (vas) ja yhdistyksen hallituksen aiemmat jäsenet Tero Tuomisto, Markku Seppä ja Reino Toivio vaihtamassa ajatuksia. Taustalla oikealla Kaatuneiden Muistosäätiön asiamies Jenni Rilasti (Kuva Marju Hulttinen)
Yhdistyksen hallituksen jäsenen Sakari Martimon (vas) pöytäseurana ulkoministeriön Kaisa Honka-Hallila sekä puolustusministeriön vieraat Janne Helin, Kristiina Olsson ja Petri Saarukka (Kuva Marju Hulttinen)