Toiminta

Etsintäryhmä työssään kesän 1944 vetäytymistaistelujen maastossa Suojärven Vegaruksessa.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Yhdistys huolehtii kentälle jääneiden sotilaiden jäänteiden etsinnästä ja siirtämisestä Suomeen sekä luovutetulla alueella olevien kenttähautausmaiden ja niille pystytettyjen muistomerkkien hoidosta. Lisäksi yhdistys vastaa entisen Neuvostoliiton alueelle sotavankeudessa kuolleiden suomalaisten kunniaksi pystytetyistä muistomerkeistä.

Yhdistys toimii yhteistyössä puolustusministeriön kanssa ja ottaa toiminnassaan huomioon kansainväliset sopimukset sekä puolustusministeriön vaalimistyölle vahvistamat periaatteet ja yhdistykselle luovuttaman aineiston.

Toimintamuodot

Yhdistys on perustettu 8.1.1998 jatkamaan opetusministeriössä aloitettua sotavainajien muiston vaalimistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. tekee tunnetuksi sodassa tai sen seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisesta tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia sekä vaalimisessa noudatettavia periaatteita, säännöksiä ja tapoja,

2. ottaa palvelukseensa ja valmentaa henkilöitä, jotka vapaaehtoisina toimivat sotavainajien etsinnöissä ja kotimaahan siirtämisessä, hautausmaiden ja muistomerkkien hoito-, kunnostus- ja ylläpitotehtävissä sekä muissa vaalimistehtävissä,

3. toimii yhteistyössä viranomaisten sekä omais-, veteraani- ja muiden kansalaisyhteisöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla,

4. tiedottaa toimintansa päämääristä, sisällöstä ja tuloksista muun muassa tiedotusvälineissä, museoissa ja näyttelyissä, sekä

5. edistää osaltaan alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Talous

Yhdistys saa suurimman osan toimintavaroistaan valtionapuna puolustusministeriöltä. Lisäksi yhdistys pyrkii saamaan erillisiin hankkeisiin avustuksia muilta yhteisöiltä sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja.  

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net