Tiedotus

"Sotavainajiamme rajan takaa" -kirja luovutettiin Tasavallan Presidentti Tarja Haloselle ja julkistettiin 10.9.2004. Kuvassa vasemmalta: varapuheenjohtaja, talousneuvos Teuvo Alava, kunniapuheenjohtaja, ministeri Jaakko Numminen, puheenjohtaja, hallitusneuvos Pekka Pitkänen, neuvottelukunnan puheenjohtaja, varatuomari Simo Kärävä sekä kirjan toimittaja, maisteri Aulis Blinnikka.

Omaiset saavat Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykseltä apua etsiessään tietoja sodan aikana kadonneista läheisistään. Vuosien 1999-2000 aikana on vastattu henkilökohtaisella kirjeellä yli 2000 omaiselle ja aseveljelle, jotka ovat ilmoittaneet kentälle jääneistä sotilaista.

Arkistot

Kansallisarkiston ylläpitämässä tietokannassa on perustiedot yli 90 000 vuosien 1939-1945 sodissa kaatuneesta ja kaatuneena tai kadonneena kentälle jääneestä suomalaisesta sotilaasta. Yhdistys on lisäksi koonnut yli 2000 kentälle jääneestä arkiston, johon sisältyy mm. aseveljien, komppanianpäälliköiden ja sotilaspastorien selostuksia kentälle jääneiden viimeisistä vaiheista ja peitepiirroksia kaatumis- ja katoamispaikoista.

Opetusministeriö on luovuttanut yhdistyksen käyttöön ja säilytettäväksi sotavainajien muiston vaalimistyöhön liittyvää arkistoaineistoaan. Lisäksi yhdistyksellä on oma vuodesta 1998 alkava arkisto, joka sisältää mm. DNA-tutkimukseen liittyvää aineistoa. Arkistot ovat sopimuksen mukaan erityisehdoin tutkijoiden käytettävissä.

Julkaisut

Julkaisuun "Rajantakaiset kenttä- ja sankarihautausmaat" on koottu tiedot hautausmaista ja niiden sijainnista sekä

kuviahautausmaille pystytetyistä muistomerkeistä. 12 -sivuinen opas on Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen vuonna 1999 tuottama. Opasta voi tiedustella yhdistyksestä.

Viime sodissamme noudatettua kaatuneitten huollon järjestelyä kuvataan teoksessa "Tie ja sen raivaaja" (kaatuneitten huollon kehittyminen sotiemme 1939 - 1944 aikana), Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2002, ISBN 952-91-5512-3.

Sotavainajien muiston vaalimistyötä esittelee monipuolisesti kirja "Sotavainajiamme rajan takaa" (Suomen sodissa 1939 - 45 kentälle jääneiden etsinnät ja muiston vaaliminen), Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004, ISBN 952-91-7168-4.

TV-ohjelmat

Dokumenttiohjelma "Sankarivainajan kotiinpaluu" kertoi kentälle jääneiden suomalaissotilaiden etsinnöistä ja palauttamisesta haudattavaksi omaan isänmaahansa. Dokumentissa seurataan erään vapaaehtoisetsijän matkaa Laatokan Karjalan taistelupaikoille sekä haastatellaan omaisia ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen asiantuntijoita. Kadonneen sotilaan omaisen mukaan vain varma tieto lopettaa epätietoisuuden ja vainajan kohtalon selviäminen kuvataan suureksi helpotukseksi.

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta näkee kuolleiden hyväksi tehdyn työn olevan merkitykseltään samanlaista maanosasta tai uskonnosta riippumatta: omaisten kannalta on yksi tie kuljettu loppuun, on saatu tieto kadonneesta läheisestä ja hautapaikka, jossa käydä. Professori Antti Sajantila sanoo vainajien tunnistamisessa käytettävien DNA-tutkimusten olevan kansainvälisestikin pioneerityötä, jossa tulokset syntyvät hitaasti monivaiheisten tutkimusten jälkeen.

Dokumenttiohjelma Sankarivainajan kotiinpaluu on esitetty 5.12.2002 (TV2, Silminnäkijä).

Näyttelyt

Näyttely "Sankarivainajan pitkä tie kotiin" on kiertänyt vuosina 1994-1999 kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Näyttely on ollut esillä myös Tukholmassa, Tallinnassa, Tartossa, Petroskoissa, Pietarissa ja Kasselissa. Vuosien 1939-1945 sotien aikana kaatuneiden siirrossa kotiseudulle noudatetusta menettelystä sekä 1990-luvulla aloitetuissa luovutetulle alueelle suunnatuista etsinnöistä kertovan näyttelyn suunnitteli ja kokosi VTM Nils-Erik Lindeman.

Näyttelyssä oli esillä vainajien etsintöjen yhteydessä löydettyjen esineiden, kuten tuntolevyjen, pakkien ja kypärien lisäksi valokuvasuurennoksia sekä sota-ajalta että etsinnöistä.

Sotilaslääketieteen museossa Lahdessa on vuodesta 1998 alkaen ollut pysyvä näyttely 1939-1945 sotien suomalaisten kaatuneiden sotilaiden huollosta ja suomalaisten kentälle jääneiden etsinnöistä Venäjällä.

Myös Upinniemen varuskunnan Merikappelissa Kirkkonummella on aiheesta näyttely.

Sotavainajamitali

Tunnustukseksi sotavainajien muiston vaalimistyöhön osallistumisesta perustettiin vuonna 2009 Sotavainajamitali.

Yhdistyksen hallituksen edustajat luovuttivat 30.10.2009 sotavainajamitalin puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloiselle.

 

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net