Kaksi vuosikymmentä sotavainajatyötä
10.1.2018

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys perustettiin 8. tammikuuta 1998 opetusministeriön aloitteesta jatkamaan ministeriön noin kuuden vuoden ajan tätä ennen tekemää sotavainajien muiston vaalimistyötä. Yhdistyksen perustajina olivat silloiset neljä veteraanijärjestöä ja kuusi muuta niitä lähellä ollutta yhteisöä.

 

Yhdistyksen keskeiset toimintamuodot- kentälle jääneiden etsinnät, kenttähautausmaiden hoitaminen ja muistokäynnit sotavankimuistomerkeillä - ovat vuosien saatossa säilyneet ennallaan. Yhdistyksen asema Suomen ja Venäjän välisen sotavainajatyötä koskevan valtiosopimuksen käytännön toimijana on vahvistettu puolustusministeriön kanssa 2014 tehdyllä asiakirjalla.

 

Etsinnöissä löydettyjä sankarivainajia on yhdistyksen ja sen edeltäjän toimenpitein tuotu kotimaahan noin 1300. Näistä 351 on tunnistettu ja haudattu kotiseurakunnissaan. Noin puolet tunnistetuista löydöistä on tehty yhdistyksen toiminnan aikana. Enin osa tunnistamattomista, noin 800, on haudattu Lappeenrantaan valtakunnallisissa sankarihautajaisissa.

 

Suomalaisten sotavankien muistomerkkejä oli jo ennen yhdistyksen perustamista pystytetty entisen Neuvostoliiton alueelle kahdeksalle hautapaikalle. Kahden viime vuoden aikana on Venäjälle saatu kaksi uutta muistomerkkiä, joista viimeisin paljastettiin lokakuussa 2017 Borovitshin Joglassa. Merkittävä yhdistyksen toteuttama hanke on ollut suurelta osin venäläisiin arkistolähteisiin perustuvan tietokannan kokoaminen suomalaisista sotavangeista Kansallisarkistolle. Tiedot saataneen julkaistua alkuvuoden 2018 aikana.

 

Arkistotyötä kentälle jääneiden etsintäkohteiden kartoittamiseksi tehdään jatkuvasti. Myös omaisilta saadaan aika ajoin kyselyjä etsintöjen toteuttamisesta. Etsintöjä tullaan varmasti vielä useita vuosia jatkamaan, vaikka monet syyt väistämättä vaikuttavat tunnistettavien löytöjen vähenemiseen. Erittäin tärkeätä on hyvän yhteistyön ylläpitäminen venäläisetsijöiden kanssa.

 

Kenttähautausmaat ovat niihin haudattujen lähes 900 suomalaissotilaan pysyviä hautapaikkoja, joilla hoito- ja muistokäynnit jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Samoin muistokäynnit sotavankimuistomerkeillä tulevat jatkumaan. Tavoitteena on rahoituksen salliessa saada pystytettyä vielä joitakin uusia muistomerkkejä. On tärkeätä, että me tällä tavalla osoitamme venäläistahoille, ettemme ole unohtaneet kauas kotimaastaan jääneitä sotilaitamme.

 

Sankarivainajiemme muisto on ikuinen, sotavainajatyö jatkuu.

 


Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net