Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys 1998-2013

Yhdistys täytti vuonna 2013 15 vuotta. Tähän liittyen tehtiin julkaisu "Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry 1998-2013".

Lataa julkaisu  PDF-muodossa (8,7 Mt)

Toiminta

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Lue lisää

Organisaatio

Yhdistykseen kuuluu yhteisöjä varsinaisina jäseninä sekä yksityishenkilöitä kannatusjäseninä. Asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa virikkeitä toimintaan ja edistää siihen tarvittavan tuen saamista. Käytännön toiminnasta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja ja asiamies.

Lue lisää

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net