MINNESFÖRENING FÖR KRIGSDÖDA

Arbetet på att vårda minnet av dem som dött i krig och blivit kvar utanför Finlands nutida gränser på det som tidigare var sovjetiskt område inleddes år 1990.

Veteranorganisationerna och vissa dem närstående sammanslutningar grundade den 8 januari 1998 Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys (Minnesföreningen för krigsdöda). Föreningen är verksam inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

Fördrag

I samband med att Rysslands president Boris Jeltsin besökte Finland undertecknades i Helsingfors den 11 juli 1992 ett fördrag mellan Finland och Ryssland som gällde arbetet på att vårda minnet av dem som dött i krig. Fördraget gör arbetet på att vårda minnet möjligt på ryskt område.

Minnesmärken över krigsfångar

Till minnet av de finska soldater som dött i krigsfångenskap har minnesmärken rests i Tsherepovets, Hatsina, Karaganda, Oranki och Asbest med finska åtgärder. Föreningen sköter om minnesmärkena.

Letandet efter dem som blev kvar på fältet

Letandet inleddes hösten 1992. Cirka 250 frivilliga har deltagit i dem. Fram till utgången av år 2014 hade kvarlevorna efter 1 175 finska soldater hittats. Av de hittade har 363 kunnat identifieras.

Fältbegravningsplatser

Fördraget gjorde det möjligt att leta efter och iståndsätta de fältbegravningsplatser som upprättades under fortsättningskriget. I dem begravdes vinterkrigets okända stupade finska soldater som hittades på fältet i början av fortsättningskriget. Fältbegravningsplatserna är belägna i Säkkijärvi, Viborg, Summa, Äyräpää, Taipaleenjoki, Kollaa och Tuulos. Föreningen sköter om fältbegravningsplatserna.

Hjältebegravningar

De som dött i kriget och som kunnat identifieras har begravts med militära hedersbetygelser i sina hemförsamlingars hjältegravar. För okända soldater har totalt 13 riksomfattande hjältebegravningar ordnats i Villmanstrand, Joensuu, Helsingfors och Kajana. Föreningen är huvudansvarig för ordnandet av begravningarna.

 

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net