Muistomerkit

Summan muistomerkki

1990-luvun taitteessa käynnistyneen sotavainajien muiston vaalimistyön eräänä keskeisenä osa-alueena on ollut sodanajan kenttähautausmaiden paikantaminen ja kunnostaminen sekä muistomerkkien pystyttäminen niille. Kenttähautausmaita on seitsemän ja ne sijaitsevat Säkkijärvellä, Viipurissa, Summassa, Äyräpäässä, Taipaleenjoella, Kollaalla ja Tuuloksessa.

Keskeisenä tehtävänä on myös ollut muistomerkkien pystyttäminen sotavankeudessa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden kunniaksi Tsherepovetsiin, Hatsinaan, Karagandaan (Kazakstan), Orankiin ja Asbestiin.

Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja on suunnitellut useita mainituista muistomerkeistä.

Suomen valtio ylläpitää ja hoitaa kustannuksellaan kaikkiaan noin 70 sotavankeudessa Suomessa kuolleiden neuvostoliittolaisten sotavankien hautausmaata muistomerkkeineen.

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net