Luovutettu alue

Antrea

Kirkonkylän vanhalla hautausmaalla on säilynyt vapaussodan kaatuneiden sankaripatsas. Talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistopaadet (1998)

Harlu

Pyyrlammen hautausmaalla talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1996)

Heinjoki

Kirkonkylän kirkkopuistossa vapaussodan kaatuneiden muistokivi ja -laatta sekä talvi- ja jatkosodan vainajien muistomerkki (1996)

Hiitola

Vanhalla hautausmaalla vapaussodan vainajien muistomerkki uudelleen kunnostettuna (1996)

Ihantala

Puretun kirkon kivijalan lähituntumassa sankarivainajien muistomerkki (1992)

Impilahti

Vapaussodan sankarihaudoilla alkuperäinen muistopaasi (1993)

Impilahti

Talvi- ja jatkosodan sankarihautausmaalla muistomerkki (1993)

Jaakkima

Vaarankylän sankarihautausmaalla Jaakkiman ja Lahdenpohjan sankaripatsas, jossa on kaksi osaa vanhasta patsaasta (1993)

Johannes

Jatkosodan sankarihauta vanhimmalla hautausmaalla vastapäätä kirkon raunioita. Sotien 1939-1944 uhrien muistokivi (1992)

Johannes

Uudella hautausmaalla talvisodan kaatuneiden muistomerkki (1999)

Jääski

Kirkkomaan talvi- ja jatkosodan sankarihautojen muistomerkki. Vapaussodan kaatuneiden muistomerkin jalusta (1993)

Jääski

Enson Vastasmäen sankarihautausmaan muistomerkki (1995)

Kanneljärvi

Raunioituneen kirkon viereinen sankarivainajien muistomerkki (1991)

Kaukola

Säilynyt vapaussodan sankarivainajien patsas on kunnostettu. Nimilaatta (1993). Talvi- ja jatkosodan sankarihaudoille on pystytetty puuristi (1995)

Kirvu

Kirkonmäellä vapaus-, talvi- ja jatkosodan sankarivainajien osin säilynyt sankaripatsas (1993)

Kivennapa

Kirkkomäellä muistomerkki Ikuisuuden portti. Karttakivi, jossa on opastus mm. sankarihaudoille (1998)

Koivisto

Kirkkopihan sankarihaudoilla Risti ja purje -veistos (1992)

Korpiselkä

Hautausmaalla kaadettuna vapaussodan alkuperäinen muistomerkki

Korpiselkä

Talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistokivi (1996)

Kuolemajärvi

Kirkon, esivanhempien ja sankarivainajien muistomerkki (1995). Sankarivainajien muistokivi (1999)

Kurkijoki

Kirkkomaalla vapaussodan vainajien sankaripatsas (1991, entisöity 1997). Talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistokivi (1994). Kaikkien sankarivainajien nimilaatta (1999)

Käkisalmi

Entisellä luterilaisella hautausmaalla vapaussodan vainajien muistomerkki vuodelta 1921. Talvisodan kaatuneiden laatta (1998)

Käkisalmi

Uuden kirkon vieressä jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1996)

Lumivaara

Sankarihauta-alueella talvi- ja jatkosodan vainajien kivi (1992)

Metsäpirtti

Uudella hautausmaalla sankarivainajien muistomerkki (1995)

Muolaa

Luterilaisella sankarihautausmaalla muistomerkki (1992)

Muolaa

Kyyrölän ortodoksisella sankarihautausmaalla muistomerkki (1992)

Petsamo

Parkkinan kylän ortodoksisella hautausmaalla ei ole muistomerkkiä.

Petsamo

Salmijärven kylässä sankarihaudat. Ei muistomerkkiä

Pyhäjärvi Vpl.

Entisöity vapaussodan kaatuneiden muistopatsas (1997)

Pyhäjärvi Vpl.

Uudella hautausmaalla talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkki (1994)

Pälkjärvi

Sortavalaan menevän päätien varrella olevalla sankarihautausmaalla vapaus-, talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistopatsas (1995)

Rautjärvi

Ilmeen kylässä vapaus-, talvi- ja jatkosodan vainajien muistomerkki (1994)

Rautu

Kirkon läheisellä hautausmaalla vapaussodan vainajien sankaripatsas (1996)

Ruskeala

Ruskealan entisestä kirkosta 1 km etelään sijaitsevalla sankarihautausmaalla vapaus-, talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistokivi (1993). Vapaussodan alkuperäinen sankaripatsas pystytetty torsona alkuperäiselle jalustalleen (1996)

Räisälä

Kirkon läheisellä hautausmaalla vapaussodan vainajien muistokivi (1992), jossa kaikkien sodissa kaatuneiden nimilaatta (1996)

Sakkola

Vanhimmalla hautausmaalla vapaussodan vainajien uusittu muistomerkki (1998)

Salla

Vanhan Sallan sankarihautausmaalla sankarivainajien muistopaasi ja -risti (1996), nimimonumentti (1998)

Salmi

Tulemajoen länsirannalla, ortodoksisen kirkon raunioiden kaakkoispuolella olevalla sankarihautausmaalla sankarivainajien muistokivi ja -laatta (1992)

Salmi

Luntisen hautausmaalla vapaussodan sankarihauta. Paikalla on säilynyt vuonna 1929 paljastettu Aunuksen retken kaatuneiden muistomerkki

Soanlahti

Kirkonkylän sankarihauta-alueella vapaus-, talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1992)

Sortavala

Vapaussodan haudat vanhalla hautausmaalla. Alkuperäinen muistomerkki vuodelta 1921

Sortavala

Talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistoristi vuonna 1940 tuhoutuneen kirkon puistossa (Toivo Jaatinen 1993)

Suistamo

Vapaussodan sankarihautausmaalla vuoden 1918 muistomerkin jalusta

Suistamo

Talvi- ja jatkosodan sankarihaudoilla muistomerkki (1992)

Suojärvi

Kuikkaniemen kylässä Hermoinniemessä talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1992)

Säkkijärvi

Kirkonkylän hautausmaalla sankarivainajien, omaisten ja esivanhempien muistomerkki (1993)

Terijoki

Luterilaisen kirkon puistoon haudattujen ja sankarivainajien muistomerkki (1993)

Uusikirkko

Kirkonkylän uuden hautausmaan sankarihaudoilla muistoristi (1991). Rauhan viita -muistopuisto.

Vahviala

Kirkonkylän (Kintereen kylän) Rauhamaan hautausmaalla sankarivainajien muistokivi laattoineen (1996)

Valkjärvi

Kirkonkylän hautausmaalla kirkon ja sankarivainajien muistokivi (1994)

Viipuri

Torkkelinpuistossa, tuhotun tuomiokirkon vieressä, sankaripatsaan jalustalle pystytetty Viipuriin haudattujen muistopaasi (1993)

Viipurin Tammisuo

Tammisuon sankarihautausmaalla ei ole muistomerkkiä. Hautausmaa tuhoutui sodassa.

Viipuri

Viipurinlahden Uuraan saarella, Monolan kankaalla Uuraan saariston 1939-44 haudattujen ja sodissa 1939-44 kaatuneiden muistomerkki (1991)

Viipurin mlk.

Etelävalli-kadun varren sankarihautausmaalla talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1996)

Viipurin mlk.

Ihantalan entisellä kirkonmäellä, sankarihautausmaalla talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1992). Sankarivainajien nimilaatta (1999)

Vuoksela

Jovinlahden rannan hautausmaalla vapaussodan vainajien muistopatsaan osista tehty muistomerkki (1995)

Vuoksela

Kirkon lähellä, Pikku-Vuoksen rannalla talvi- ja jatkosodan kaatuneiden muistomerkki (1995)

Vuoksenranta

Kirkon viereisellä sankarihauta-alueella sankari- ja siviilivainajien muistomerkki (1992)

Värtsilä

Entisellä kirkkomäellä kirkon ja sankarihautojen muistomerkki (1992)

Äyräpää

Kirkon rauniolle, kirkon lattiasta jääneeseen teräsbetonilohkareeseen kiinnitetty Äyräpään ja Vuosalmen taisteluissa kaatuneiden muistotaulu (1993)

 

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net