Sankarihautajaiset Lappenrannassa 2017

 

Lappeenrannassa järjestetttiin Kaatuneitten muistopäivänä 21.5. valtakunnalliset sankarihautajaiset. Tilaisuudessa siunattiin ja haudattiin yhteensä 38 tunnistamatonta sankarivainajaa, joista 10 oli talvisodassa ja 28 jatkosodassa menehtyneitä suomalaisia sotilaita. Kaatuneista 32 oli löydetty Karjalankannakselta ja kuusi Laatokan Karjalasta useilta eri taistelupaikoilta. Muistopäivän jumalanpalveluksen saarnan ja sankarivainajien siunauksen toimitti puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö apunaan puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän papistoa. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi pääministeri Juha Sipilä.

Tilaisuus oli yksi Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumista. Sen järjestelyistä vastasivat Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, Maasotakoulu ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä.

 

Puheenjohtaja Pertti Suomisen puhe muistotilaisuudessa

 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa herra pääministeri, hyvät kutsuvieraat,

 

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puolesta toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi tähän muistotilaisuuteen.  Pyydän samalla esittää kunnioittavat kiitoksemme kaikille niille, jotka ovat eri tavoin myötävaikuttaneet ja osallistuneet tämän päivän sankarihautajaisten järjestelyihin.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys toteuttaa Suomen valtion ja Venäjän federaation välillä vuonna 1992 solmitun toisen maailmansodan seurauksena menehtyneiden sotilaiden muiston vaalimista koskevan valtiosopimuksen käytännön toimia.

Keskeisimpiä ja samalla vaikuttavimpia toimiamme ovat kentälle jääneiden suomalaissotilaiden etsinnät, kotiuttaminen, mahdollinen tunnistaminen ja hautaan saattaminen. Valtiosopimuksen 25-vuotisen voimassa olon aikana me olemme voineen tuoda kotimaahan noin 1200 suomalaisen sotilaan jäänteet. Näistä runsaat 340 on voitu luotettavasti tunnistaa henkilöllisyydeltään ja luovuttaa omaisille kotiseudun sankarihautausmaihin siunattaviksi.

Tänään, Kaatuneitten muistopäivänä, me olemme siunanneet ja haudanneet Lappeenrannan sankarihautausmaahan 38 tunnistamattomaksi jäänyttä sankarivainajaa. Heistä 32 kaatui Karjalan kannaksen ja kuusi Laatokan Karjalan taistelupaikoilla. Oletettavasti kymmenen heistä on talvisodan ja 28 jatkosodan sankarivainajia.

Tämän vuoden puolella olemme saaneet seitsemän etsinnöissä löydetyn tunnistusta. Tänään yksi heistä, 19-vuotiaana Ihantalassa kesäkuussa 1944 kaatunut korpraali Uuno Jantunen, on siunattu haudan lepoon Parikkalassa.

Hyvät vieraat, me suomalaiset emme ole ainoita, jotka tekevät kaatuneitten sotilaittensa etsintöjä Venäjällä, mutta muista poiketen me teemme sitä entisellä omalla alueellamme. Tämä on erityispiirre, mikä on pantu merkille myös Moskovassa ja sen on todettu antavan meille hieman muita vapaammat mahdollisuudet toimia.

Ne meistä, jotka osallistuivat viime vuoden lokakuussa Viipurissa kesän etsinnöissä löydettyjen kotiuttamiseen muistavat, että silloin kotiutettujen 48 sotilaan jäänteistä kahta lukuun ottamatta kaikki muut olivat venäläisten etsijöiden löytämiä. Sama piirre on toistunut jo muutamana aiempanakin vuonna.

Omia etsijöitämme unohtamatta, haluankin tässä yhteydessä kiittää venäläisiä etsijäystäviämme, joita tänään on täällä mukanamme, erinomaisen hyvästä yhteistyöstä. Ilman heidän apuaan saavutetut etsintätulokset omilla niukoilla voimavaroillamme olisivat huomattavasti vähäisemmät.

Haluan kiittää myös Maasotakoulua, joka edeltäjineen on nyt 12 kerran luonut erinomaiset puitteet näiden sankarihautajaisten järjestelyille. Kiitoksen ansaitsee suuresta osuudestaan myös Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja Lappeen seurakunta. Haluankin käyttää nyt tilaisuutta hyväkseni luovuttaakseni Maasotakoululle ja seurakuntayhtymälle yhdistyksemme standaarit vaatimattomana, mutta vilpittömänä kiitollisuuden osoituksenamme.

Herra pääministeriä kiitän Valtioneuvoston puolesta sankarihaudalla lausumistanne kauniista muistosanoista.

Hyvät vieraat, tämän päivän sankarihautajaiset ovat osa Suomi 100- juhlavuoden tapahtumaketjua. Olkoon se symbolinen korvaus sille, että näiden sankarivainajiemme ei suotu kokevan isänmaansa juhlavuoden viettoa. Heidän ei suotu osallistuvan maamme jälleenrakentamiseen ja sellaisen hyvinvoinnin kokemiseen, josta me jälkipolvet nyt saamme nauttia.

Heidän osansa oli antaa henkensä isänmaansa vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Säilyköön heidän muistonsa ikuisesti meidän ja jälkipolviemme mielissä.

 

Tähän tekstiä...

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net