Etsinnät

Oikeuslääkäri Philippe Lunetta (vasemmalla) ja professori Antti Penttilä valmistelemassa jäänteiden arkutusta Viipurissa 1990-luvun puolella

Suomen ja Venäjän valtioiden välinen valtiosopimus mahdollisti ns. luovutetulle alueelle ulottuvan sotavainajien muiston vaalimistyön vuonna 1992. Kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden jäänteiden etsinnöissä on vuosina 1992-2014 löydetty ja palautettu Suomeen haudattaviksi noin 1180 sotilaan jäänteet. Henkilöllisyyden selvittämistä varten osa jäänteistä on ollut DNA-tutkimuksissa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. Näin on saatu selville yli 360 vainajan henkilöllisyys.

Kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden jäänteiden etsinnät on tehty vapaaehtoisvoimin. Etsintöihin on osallistunut lähes 250 vapaaehtoista etsijää, joista useat ovat olleet mukana alusta alkaen. Etsijät ovat jakautuneet 4 - 8 hengen ryhmiin. Ryhmät ovat erikoistuneet tiettyihin etsintäalueisiin ja/tai joukko-osastoihin. Etsinnöistä on tehty vuotuinen suunnitelma ja etsintämatkoista on ilmoitettu hyvissä ajoin etukäteen Venäjän viranomaisille.

Vapaaehtoiset Kolmen kannaksen koukkijat tai vaihtoehtoisesti kuokkijat ovat aika ajoin kokoontuneet yhteisiin tilaisuuksiinsa vaihtamaan mielipiteitä 

Etsintämatkoista on laadittu kirjalliset raportit ja löydöt on dokumentoitu piirroksin ja valokuvin. Venäjällä etsintäryhmien oppaina ja tulkkeina on toiminut paikallisia asukkaita ja viranomaisia. Paikalliset oppaatkin ovat löytäneet huomattavan osan Suomeen tuoduista sotilaiden jäänteistä. Vainajien tunnistamisessa on tukeuduttu löytyneisiin tuntolevyihin, DNA-analyyseihin, oikeuslääkärien suorittamiin pituus- ja ikämäärityksiin sekä sotahistorialliseen tutkimukseen.

Taistelukentälle jääneiden etsinnät edellyttävät yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiltä sekä vapaaehtoisetsijöiltä sotahistoriallista tutkimus- ja selvittelytyötä Sota-arkistossa sekä perehtymistä viime sotiamme koskevaan kirjallisuuteen. Erityisesti sotavankeuteen joutuneiden sotilaiden vaiheiden selvitystyötä on mahdollisuuksien mukaan tehty myös monissa Venäjän arkistoissa.

Yhdistys on luopunut laajamittaisista etsinnöistä ja keskittyy nyttemmin kenttähautausmaiden ja muistomerkkien sekä luovutetun alueen sankarihautausmaiden ja muistomerkkien hoito- ja kunnostustehtäviin. Etsintöjä jatketaan kuitenkin erityisesti niillä alueilla, joilla ei aiemmin voitu tarvittavien lupien puutteen vuoksi käydä. Kotimaahan noudetaan luonnollisesti myös venäläisten etsintäryhmien ja yksityisten henkilöiden osoittamat tai löytämät jäänteet. Viime vuosina enin osa löydöistä on ollut venäläisten etsijäryhmien tekemiä.

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net