Kansallinen sotavankiprojekti käyntiin
20.1.2016

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja Kansallisarkisto toteuttavat yhteistyössä kansallisen sotavankitietokannan. Helmikuussa aloittava Kansallinen sotavankiprojekti tuottaa tutkijoiden, suuren yleisön ja sotavankien omaisten käyttöön kattavan ja nykyaikaisella teknologialla toteutetun tietokannan sotavankeudessa olleista suomalaisista.

 

Vuosien 1939–1945 sodissa noin 4 500 suomalaista sotilasta jäi sotavangiksi. Heistä runsaat 1400 menehtyi vankeudessa. Tiedot vankimääristä ovat ristiriitaisia, eikä täsmällisiä lukuja vielä 70 vuotta sotien päättymisen jälkeen ole saatavilla.

 

Nyt käynnistyvä hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä kansallinen tutkimusprojekti. Se täydentää sotiemme historian tutkimusta ja tuottaa tietokannan, joka sisältää uutta tietoa suomalaisista sotavangeista. Projektissa suunniteltava ja toteutettava tietokanta tulee sisältämään ensi kertaa julkaistavaa ja aikaisemmin tutkimuksen ulottumattomissa ollutta tietoa.

 

Tietokanta julkaistaan Suomen juhlavuonna

Projektin käytännön toteuttamisesta vastaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys. Kansallisarkisto puolestaan tarjoaa projektin käyttöön hallussaan olevan ja hankkimansa sotavankeja koskevan arkistoaineiston sekä tarvittavat työskentelytilat. Kansallisarkisto vastaa tietokannan ylläpidosta ja tietosisällön täydentämisestä tutkimusprojektin päätyttyä.

 

Projekti toteutetaan vuosina 2016–2017. Tietokanta sijoitetaan Kansallisarkiston verkkosivuille ja avataan käyttäjille itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kuluessa. Tietokannan julkinen tietosisältö julkaistaan avoimena datana. Osa tietokannan tietosisällöstä tulee tietosuojasyistä olemaan käyttörajoitettua.

 

Hankkeen projektitutkijaksi on valittu Reijo Nikkilä. Kansallisarkiston yhteyshenkilönä ja hankkeen asiasisällön projektikoordinaattorina on kehittämispäällikkö Dmitri Frolov, joka myös vastaa yhteydenpidosta entisen Neuvostoliiton arkistoihin. Projektin toteutusta ohjaa ohjausryhmä, johon kutsutaan Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen, Kansallisarkiston, projektin rahoittajien ja tutkimuksen edustajia.

 

Projekti rahoitetaan rahastoilta ja säätiöiltä haettavilla avustuksilla.

 

Kertomuksia ja tietoja sotavangeista etsitään

Projektin käyttöön toivotaan edelleen saatavan yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen hallussa olevia kertomuksia ja tietoja viime sotiemme sotavangeista.

 

Yhteydenotot:

projektitutkija Reijo Nikkilä, etunimi.sukunimi@gmail.com, puh. 0400 443 421

info@sotavainajat.net tai Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, PL 600, 00521 Helsinki.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Pertti Suominen, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, etunimi.sukunimi@sotavainajat.net, puh. 050 355 7222

tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh.  050 468 8762

Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happonen ja puheenjohtaja Pertti Suominen allekirjoittivat 15.1.2016 projektin käytännön järjestelyjä koskevan sopimuksen.

Projektin valmistelun avainhekilöitä (vas) projektin johtaja Pertti Suominen, tutkimusjohtaja Päivi Happonen, projektitutkija Reijo Nikkilä ja kehittämispäällikkö Dmitri Frolov.

 

Ajankohtaista

Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistys ry
Postiosoite Käyntiosoite Yhteydenotto
  Ratamestarinkatu 9 C
PL 600
00521 Helsinki
Kellosilta 4 C
00521 Helsinki 
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net